bajondillo 1
bajondillo 2

disclaimer

Bajondillo.nl

De voorwaarden die gelden wanneer u een reis via bajondillo boekt, zijn afhankelijk van de touroperator via wie u boekt en de maatschappij via wie u vliegt. Deze voorwaarden vindt u vlak voordat u definitief boekt bij de betreffende touroperator. bajondillo verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van bajondillo of door bajondillo worden samengesteld. U boekt uw reis dus rechtstreeks bij een kwalitatieve partner van bajondillo en sluit derhalve geen rechtstreekse overeenkomst met bajondillo zelf maar met betreffende aanbieder. Vragers en aanbieders sluiten wederzijdse overeenkomsten zonder tussenkomst van bajondillo . De verantwoordelijkheden, rechten en plichten en aansprakelijkheden die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en aanbieders liggen derhalve niet bij bajondillo maar bij de vragers en aanbieders zelf.

bajondillo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan door het niet, niet tijdig of verkeerd leveren van goederen en/of diensten door bajondillo en/of de partners van bajondillo . bajondillo sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn, dan wel voor schade als gevolg van andere oorzaken.

Het kan voorkomen dat de informatie die op bajondillo voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere het gevolg zijn van veranderingen op de website, misinterpretaties of van het feit dat de door bajondillo verschafte informatie gevoelig is voor verandering. bajondillo probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden. bajondillo aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van, of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

bajondillo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

bajondillo heeft geen enkele invloed op de inhoud van websites van bieders waarnaarbajondillo linkt. bajondillo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de betreffende websites, de juistheid van de gegevens, eventueel kwetsende of discriminerende uitlatingen, privacyreglementen en-of tegen de wet in verkondigde uitspraken.

bajondillo behoudt zich het recht te allen tijde informatie, links en publicaties te verwijderen.

Beschikbaarheid en prijzen